Nuttige Info

Ben je lid van een feitelijke imkersvereniging, dan moet je dit artikel zeker lezen.

Een feitelijke vereniging is een vereniging die wettelijk gezien niet bestaat. Het bestaan van de vereniging wordt enkel afgeleid uit feiten (samenkomsten, naam, ledenlijst, enz.). Ze heeft echter geen registratienummer zoials bv.een vakbvereniging of een vzw.

Het gevolg hiervan is dat een feitelijke vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft.

Rechtspersoonlijkheid houdt in dat een vereniging als een juridische entiteit naar buiten kan treden en als dusdanig ook verantwoordelijkheid kan nemen.

Indien er een juridisch conflict (bv. rechtszaak) onststaat waarbij de feitelijke vereniging een van de partijen is, dan zal de rechter de feitelijke vereniging niet kunnen veroordelen. In dat geval zal hij verplicht zijn om de leden ervan verantwoordelijk te stellen, met alle (financiêle) gevolgen vandien.

Lid zijn van zulk een vereniging houdt dus risico’s in, die nog toenemen indien men deel uitmaakt van het bestuur.

Probeer je vereniging ervan te overtuigen om zich om te zetten in een vzw-structuur. De aansprakelijkheid van de leden en de bestuurders is dan wettelijk beperkt en wettelijk veel beter geregeld!