Gebruiksvoorwaarden
Inleiding
Welkom bij www.vbvi.be. VBVI vzw verleent u de toegang tot en gebruik van deze site onder de volgende voorwaarden. Bij bezoek en gebruik van onze website, aanvaardt u deze voorwaarden.

VBVI vzw behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg deze voorwaarden alstublieft bij ieder bezoek aan de website. Deze voorwaarden zijn voor het laatst herzien op 01/10/2013.

Disclaimer
De informatie op deze site wordt verstrekt "as is", zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties over juistheid, volledigheid, tijdigheid, juridische status, de titel, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel en VBVI vzw wijzen hierbij elke dergelijke garantie af. VBVI vzw garandeert niet dat de site vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Omdat sommige jurisdicties uitsluiting en beperking van bepaalde schade niet toestaat, kunnen deze uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Auteursrechten en handelsmerken
Alle inhoud op deze site, zoals tekst, afbeeldingen, logo's, foto's, digitale downloads, data compilaties en software is eigendom is van VBVI vzw of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

VBVI vzw geeft u toestemming om de materialen te bekijken en te downloaden op deze site, maar alleen voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere eigendomsrechten worden behouden. U mag de inhoud van deze site niet wijzigen, reproduceren, uitvoeren of distribueren op welke manier dan ook.

Alle handelsmerken die op deze site zijn geregistreerde of ongeregistreerde handelsmerken van VBVI vzw, haar partners of derden en het gebruik ervan is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de eigenaar.

Toepasselijk recht
Deze site is ontworpen om te voldoen aan de Belgische wet- en regelgeving. Toegang tot de site kan niet legaal zijn voor bepaalde personen of in bepaalde landen buiten België. Als u de website bezoekt van buiten België, doet u dit op eigen risico. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wetten van uw rechtsgebied.

Niets hierin mag worden opgevat als promotie voor een product of als enige indicatie voor een product dat niet is toegestaan door de wet- en regelgeving van het land waar de lezer zich bevindt.

Alle geschillen die voortvloeien uit uw bezoek aan deze site of uw gebruik van deze site wordt voorgelegd aan de rechtbank van Leuven, België. U stemt in met de exclusieve jurisdictie en locatie van deze rechtbank.

Links naar andere websites
Links naar websites van derden worden alleen voor uw gemak aangeboden en worden niet nagekeken door VBVI vzw. VBVI vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Als u besluit om websites van derden, die verbonden zijn aan deze site, te bezoeken, doet u dit volledig op eigen risico.

Privacy beleid
Kijk ook naar onze privacyverklaring, die ook op deze site van toepassing is.

Beveiliging
Wanneer u paswoorden, identificatienummers of andere bijzondere toegangsfuncties op deze site gebruikt, bent u als enige verantwoordelijk voor het beschermen van deze functies. U moet zich wel bedenken dat geen enkele gegevensoverdracht via internet ooit foutloos is.

Procedure inbreuk op het auteursrecht
Als u gelooft dat uw werk is gekopieerd op een wijze die inbreuk op het auteursrecht maakt, stuur onze juridische afdeling VBVI@gmail.com dan de schriftelijke informatie die hieronder is aangegeven:
  • Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht.
  • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waar volgens u inbreuk op is gemaakt
  • informatie over waar het geschonden materiaal op onze site staat
  • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres
  • uw verklaring dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.
  • een verklaring door u, gemaakt op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw mededeling accuraat is en dat u de
  • eigenaar van het auteursrecht bent of gemachtigd om namens de eigenaar te handelen.