FAVV

Het Federaal Agentschap Voedsel voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is een autonoom organisme dat instaat voor de bewaking van de voedselveiligheid.

Als imker speel je een rol als primaire producent. Sinds 15 /03/2006 moeten bijenhouders zich bij het FAVV laten registreren. Die verplichting geldt voor alle bijenhouders en staat los van het produceren van honing en de eventuele betaling van een heffing. Het formulier om zich te registreren moet met de post worden toegezonden aan de Provinciale Controle-eenheid (PCE) waarvan de bijenhouder afhangt.

De operatoren in de sector van de primaire productie zijn jaarlijks een forfaitaire 'heffing' verschuldigd aan het Agentschap. Evenwel zijn de bijenhouders die maximaal 24 producerende kolonies houden, vrijgesteld van betaling van de heffing. Het aantal kolonies wordt berekend op basis van het jaargemiddelde. Een kolonie is een groep bijen van ongeveer 15.000 stuks of 1,5 kg, vergezeld van een koningin.

Voor meer informatie, raadpleeg de pagina Heffingen

Als VBVI raden we onze aangesloten imkers aan om zich te registreren, voor zover dat nog niet gebeurd is.

Een registratie kan je veel narigheid besparen wanneer je bijvoorbeeld geplaagd wordt door Amerikaans vuilbroed of wanneer je bijen zich in een schutkring bevinden. Als geregistreerd imker heb je dan recht op een tegemoetkoming bij verlies van bijenvolken. Indien je niet geregistreed bent in bovengenoemde gevallen, sta je bloot aan boetes, vervolging en kan je opdraaien voor alle kosten.

Bovendien kunnen we onze imkers op optimale wijze vertegenwoordigen bij de hogere overheden, indien ze er gekend zijn. Niet-geregistreerde imkers worden steeds minder in rekenig gebracht als het gaat over dotaties van Europese middelen. Hoe minder geregistreerde imkers, hoe kleiner onze invloed op de gang van zaken.