Welkom op de website van het Vlaams-Brabants Verbond van Imkersverenigingen (VBVI vzw)

Wij zijn een overkoepelende organisatie die de meeste imkersbonden binnen Vlaams-Brabant en ook enkele bonden van daarbuiten verenigt en een stem geeft op het Vlaamse, federale en Europese podium.

Onze doelstelling is niet alleen het ondersteunen van de imkers, maar vooral het propageren van het houden van bijen. Bijenhouden is een mooie hobby die onze favoriete beestjes helpt in hun strijd om te overleven.

Beste leden en sympathisanten,

 

Een campagne onder auspiciën van Agentschap Natuur en Bossen (ANB) is gestart om de bevolking alert te maken op de aanwezigheid van de Aziatische hoornaar. Ook de brandweerdiensten en plaatselijke overheden zijn geïnformeerd.

Als een Aziatische hoornaar wordt opgemerkt wordt deze gemeld op de website van de overheidsinstelling INBO: Vespawatch.be De aanmelding zal daarop door de bevoegde instanties geëvalueerd worden.

Bij een bevestigde melding op de website van de overheid Vespawatch start een ganse procedure. Want niet alleen de uiteindelijke verdelging van het nest is een doel; ook de wetenschappelijke kennis van de exoot dient vergroot. Er worden dus heel wat data verzameld.

 

Bij de melding van een hoornaar-individu zullen de bevoegde instanties de plaatselijke imkervereniging contacteren. De vraag zal gesteld worden of er vrijwilligers kunnen ingezet worden om de nesten te gaan opsporen.

Voor elke zoektocht kan starten zullen de deelnemers zich bekend dienen te maken voor de verzekering. De coördinator Vespawatchers zal de namen dienen vast te leggen en door te geven o.a. om verzekeringsdoeleinden.

Ondersteuning van de groep wordt voorzien.

 

Hoe een zoektocht er uit ziet kan u bekijken in een video op onderstaande link:

E learning Instructievideo; Het nest van de Aziatische hoornaar zoeken - YouTube

 

Bij een melding van een nest of eens het nest gevonden door de Vespawatchers zal conform de vastgelegde regels in het beheerprogramma een verdelger aangeduid worden. Dit kan de brandweer zijn ofwel opgeleide professionele verdelgers.

 

Het is belangrijk dat de ganse systematiek van melding tot verdelging via de uitgetekende weg van de beheerregeling gebeurt.

Op deze wijze kan op het einde van het jaar een balans opgemaakt worden van de expansie van deze invasieve exoot. Daarnaast wordt wetenschappelijke data verzameld dat zal helpen om de bestrijding bij te sturen.

 

Het bestuur

---

Belangrijke info ifv het Corona virus

 

Update 1 april

Beste imkers,

 

Landbouw is aan het bekijken of er met Nederland en Duitsland kan overeengekomen woden om verplaatsingen naar buitenlandse bevruchtingsstande toe te laten vanaf midden juni. Zie laatste zin van de mededeling.

 

Met vriendelijke groeten

 

Update 22 maart

Beste imkers,

 

Sinds gisteren 30-03-2020 zijn er ons nieuwe richtlijnen toegestuurd vanuit de overheid inzake de COVID-19 maatregelen en de toepassing ervan binnen de imkerij. De reeds eerder door ons uitgevaardigde communicatie blijft grotendeels behouden, maar op sommige punten is er een versoepeling en krijgt de sector (= imkervereniging) een coördinerende taak toebedeeld.

 

1. Betreffende toegelaten verplaatsingen

 

Het verplaatsen van bijenkasten in het kader van bestuivingsopdrachten is toegelaten als men onderweg is naar een beroepsteler. Zorg dat u voldoende info over uw teler bij u hebt; bijvoorbeeld een mail of bestuivingscontract waarmee hij kasten aanvraagt voor de bestuiving. Alleen dan kan er sprake zijn van een verplaatsing in het kader van een beroepsactiviteit. Zorg ook dat u steeds zijn gsm nummer en adres bij u hebt en uw FAVV registratie. Neem de meest realistische kortste weg tussen vertrekadres en plaats van aankomst.

Kasten verplaatsen van eigen locatie A naar eigen locatie B is nu toegelaten indien de verplaatsing deel uitmaakt van de gewone verzorging op uw diverse bijenstanden en dus geen extra verplaating vraagt. Men mag immers wel naar de eigen diverse standen rijden om de bijen te verzorgen. Wat u hierin kan helpen om u te rechtvaardigen bij controle is wederom een kopij van het FAVV dossier waarin men uw diverse standen kan terugvinden.

U kan dit document downloaden via www.foodweb.be/portal.

 

U reist best enkel met één gezinslid. Tijdens de werkzaamheden de reglementaire afstand bewaren ten opzichte van anderen. Draag desnoods een mondmasker.

Indien u reist met een vriend/vriendin die geen gezinslid is, kan u best in twee aparte voertuigen reizen in het kader van social distancing.

 

2. Betreffende aankoop van materialen

 

Er zijn momenteel enkel winkels open die mensen- of dierenvoeding verkopen.

Imkermateriaal is niet meer verkrijgbaar via deze weg. De meest praktisch haalbare manier om imkermateriaal aan te schaffen is ONLINE. De verkoper zorgt dan voor de levering bij u ter plaatse.

 

3. Bijenzwermen

 

Probeer zwermen te vermijden en pas daartoe uw bedrijfsmethode aan; zelfs indien u principieel tegen bent, dan nog moet u verplaatsingen omwille van zwermen zoveel mogelijk vermijden. Er zijn zwermverhinderingsmethoden genoeg ter beschikking en omwille van het feit dat een groot deel van de bevolking van thuis uit werkt, is er ook meer tijd om preventieve controles uit te voeren.

 

4. Meldpunt - certificiëring

 

Gebruik uw gezond verstand alvorens u een actie uitvoert en informeer u hierover. U kan contact opnemen met uw gemeentebestuur of de lokale politie. Raadpleeg ook onze website. Daarop gaat u steeds de laatste informatie waarover we beschikken vinden.

 

Het aankopen en verplaatsen van kweekkastjes, teeltmateriaal, bijenvolken en het vervoeren van labostalen is toegelaten vanaf nu, maar het dient gecoördineerd te worden door de imkervereniging. Indien u in het kader van deze activiteiten een verplaatsing wil doen, gelieve dan contact op te nemen met het KonVIB secretariaat via onderstaande mail.

 

penningmeester.konvib@gmail.com

 

Als imkervereniging zullen we u de nodige informatie vragen en indien mogelijk een toelating uitschrijven om de verplaatsing te maken. We zorgen voor een antwoord binnen de 24 u, eventueel nemen we contact op met uw lokale overheid of met FOD Binnenlandse zaken.

 

Als laatste punt willen we stellen dat verplaatsingen buiten de landsgrenzen nog steeds zeer problematisch zijn, al proberen we openingen te creëren met de overheid om dit vanaf de maand juni terug mogelijk te maken.

 

P. Duts
Voorzitter

 

Update 23 maart

Beste imkers,

 

Velen onder u hebben blijkbaar problemen in het opzoeken van de FAVV registratiefile. We hebben daarom beslist om in het kort weer te geven hoe u dit kan doen.

 

Link naar het document

 

Met vriendelijke groeten,

P. Duts
Voorzitter

 

Update 22 maart

Beste imkers,

 

We begrijpen dat de maatregelen genomen door de federale overheid inzake de indijking van de besmetting van de Belgische bevolking met het corona virus zorgen voor ongekende restricties, ook bij het imkeren. Al eerder hebben we daarover gecommuniceerd. We stellen echter vast dat sommige regels niet goed begrepen worden, en dat kan diverse problemen veroorzaken.

 

1. Betreffende toegelaten verplaatsingen

 

Besef dat het verplaatsen van bijenkasten nu ENKEL toegelaten wordt als men onderweg is naar een beroepsteler. Zorg dat u voldoende info over uw teler bij u hebt; bijvoorbeeld een mail waarmee hij kasten aanvraagt voor de bestuiving. Alleen dan kan er sprake zijn van een verplaatsing in het kader van een beroepsactiviteit. Zorg ook dat u steeds zijn gsm nummer en adres bij u hebt. Neem de meest realistische kortste weg tussen vertrekadres en plaats van aankomst.

Kasten verplaatsen van eigen locatie A naar eigen locatie B MAG ALS HOBBY-IMKER NIET. Men mag wel naar de eigen diverse standen rijden om uw bijen te verzorgen. Wat u hierin kan helpen om u te rechtvaardigen bij controle is een kopij van het FAVV dossier waarin men uw diverse standen kan terugvinden. Hoe u dit document kan vinden staat op de website van Libvzw (www.libvzw.be) of kan u aanvragen via de website van het FAVV. U reist best enkel met één gezinslid. Tijdens de werkzaamheden de reglementaire afstand bewaren ten opzichte van anderen. Draag desnoods een mondmasker.

Zelf aanvoeren van aangekocht teeltmateriaal (koninginnen, kweekkastjes, hele bijenvolken,...) valt ook niet onder essentieel vervoer en is dus verboden.

Verplaatsen van bijen over de landsgrenzen zijn sowieso zeer problematisch geworden, na het sluiten van de grenzen.

 

2. Betreffende aankoop van materialen

 

Er zijn momenteel enkel winkels open die mensen- of dierenvoeding verkopen. Imkersmateriaal is niet meer verkrijgbaar via deze weg.

De enige manier om imkersmateriaal aan te schaffen is ONLINE. De verkoper zorgt dan voor de levering bij u ter plaatse. Omruilen van verkeerd gekochte goederen achteraf zal dus moeilijk zijn.

 

3. Bijenzwermen

 

Probeer zwermen te vermijden en pas daartoe uw bedrijfsmethode aan; zelfs indien u principieel tegen bent, dan nog moet u verplaatsingen omwille van zwermen zoveel mogelijk vermijden. Er zijn zwermverhinderingsmethoden genoeg ter beschikking en omwille van het feit dat een groot deel van de bevolking van thuis uit werkt, is er ook meer tijd om preventieve controles uit te voeren.

 

4. Bijkomende informatie

 

Baseer u niet op geruchten of op informatie waarvan u de achtergrond niet kent. Gebruik uw gezond verstand alvorens u een actie uitvoert en informeer u hierover. U kan contact opnemen met uw gemeentebestuur of de lokale politie. Raadpleeg ook onze website. Daarop gaat u steeds de laatste informatie waarover we beschikken vinden. Om uw specifieke vragen te beantwoorden hebben we een informatiepunt opgericht, waar u met uw specifieke vraag vanaf nu terecht kan:

penningmeester.konvib@gmail.com

We zorgen voor een antwoord binnen de 24 u, eventueel nemen we contact op met uw lokale overheid of met FOD Binnenlandse zaken.

P. Duts
Voorzitter

 

Update 12 maart

Beste (bestuurs)lid.

 

In verband met de uitbraak van het corona virus heeft het VBVI vzw beslist om alle scholingsaktiviteiten stil te leggen met onmiddellijke ingang en dit tot 15 april 2020 of tot tegenbericht.

Een corona besmetting is vooral gevaarlijk voor een ouder publiek, en veel van onze leden zitten in deze leeftijdscategorie. Iemand van onze leden die via VBVI aktiviteiten besmet raakt en daardoor ernstige gezondheidsschade oploopt moeten we tot elke prijs voorkomen.

Aktiviteiten die niet met scholing te maken hebben en die door jullie, plaatselijke bonden georganiseerd worden vallen buiten de bevoegdheid van het VBVI als scholingscentrum, maar ook hiervoor raden we jullie aan ook deze aktiviteiten stil te leggen.

We volgen de situatie op en laten opnieuw iets van ons horen indien de situatie verandert.

LIB vzw heeft dezelfde maatregelen genomen, de kans is groot dat straks alle scholingscentra van de KonVIB zullen volgen.

Gelieve zelf de lesgever te verwittigen van deze maatregel, ikzelf heb de overheid al ingelicht.

Voorkomen is altijd beter dan genezen,

 

Mvg,

Erwin
Verantwoordelijke scholing VBVI vzw.

---

Via deze site willen we onze geregistreerde bezoekers automatisch van interessante gegevens voorzien en willen we al onze leden toegang geven tot artikels, interne werking of mededelingen die betrekking hebben op de activiteiten van de aangesloten verenigingen.